Panel

Barış Ünlü ile “Türklük Sözleşmesi”

Etnisite, din, sınıf, cinsiyet fark etmeksizin Türkiye`de yaşayan insanların çoğunluğunun psikolojilerini, zihinsel, duygusal ve bilişsel yapılarını şekillendiren bir ortaklık:Türklük Sözleşmesi. Bu ortaklık, benzer algılama, düşünme, bilme, duygulanma, ilgilenme hallerinden oluştuğu kadar benzer bilgilenmeme, görmeme, algılamama, ilgilenmeme, körleşme hallerini de içeriyor. Barış Ünlü’nün Türkiye’nin yazılı olmayan esas anayasası olarak tanımladığı bu sözleşme, çoğu zaman bilinçdışı düzeyde işliyor ve gündelik davranışlardan toplumsallaşırken sergilenen performanslara, konuşma ve susma biçimlerine kadar bireyleri ve toplumu şekillendiriyor.

Ünlü`ye göre, Türkiye’de imtiyazlı ve güvenli yaşayabilmenin ve toplumsal hiyerarşide üst katmanlara çıkabilmenin ya da çıkabilme potansiyelini sürdürebilmenin koşulu bu sözleşmeye uymak. Bu sözleşme ödüllendirme ve cezalandırma mekanizmalarıyla güvence altına alınmıştır ve kendisine tabi olanlara sağladığı ayrıcalıklarla, siyasal yelpazenin çok farklı noktalarında duran kişileri bile zaman zaman aynı paydada buluşturabilir.

Konuğumuz Barış Ünlü, Türklük Sözleşmesi’nin oluşumunu, işleyişini ve krizini anlatacak.

Barış Ünlü, 1975 Konya doğumlu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümü’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde siyaset bilimi dalında yüksek lisans yaptı. Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü`nden doktora derecesini aldi. A.Ü. SBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde ‘Türk Siyasal Hayatı’ dalında görev yapan Ünlü, Kanun Hükmünde Kararname ile fakültedeki görevinden ihraç edildi. Pek çok ortak çalışmaya da imza atan Ünlü’nün, Mehmet Ali Aybar, Mehmet Ali Aybar’ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961), Türklük Sözleşmesi ve Osmanlı-Bir Dünya-İmparatorluğu`nun Soykütüğü adlı eserleri bulunmaktadır.

Tarih: 8 Ekim Cuma, 19:30
Yer: ÖGB, Johann-Böhm-Platz 1 A-1020 Wien

İlginizi çekebilir

Daha fazlaPanel