MüzikPanel

“İlkel”den İlk-el’e: Afrika Müziğinin Çağdaş Tınıları

Afrika müziklerine atfedilen “ilkel”, “doğaçlama”, “tamtam müziği” ve “geleneksel” gibi özellikler, yaklaşık 2000 farklı dilin konuşulduğu ve bununla bağlantılı olarak bir o kadar da farklı müzik türünün icra edildiği bir kıtada gerçeği ne kadar yansıtmaktadır? Tarih boyunca Afrika’da üretilen sanatın basmakalıp kavramlarla ele alınması, bölgede üretilen çok çeşitli kültür ürünlerinin algılanma biçimlerini de radikal bir biçimde dönüştürmüştür. Bu buluşmada, Uganda’dan amadinda, Malavi’den nkangala isimli enstrümanların icra pratikleri ile birlikte Batı ve Orta Afrika’nın (ve hatta Güney Amerika ve Karayipler’in) belli bölgelerine yayılmış olan ritmik kalıplar üzerinden Afrika müzik biçimlerine içeriden bir bakış sunularak farklı boyutları irdelenecektir.

Ferhat Aslan, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2002’de daimî hocası Alper Maral ile tanışmasıyla birlikte dünyanın ayrıksı müzik türlerine temas etme imkânı buldu. O zamandan beri müziğin sosyal, politik, ekonomik ve kültürel üretim/ tüketim biçimleriyle ilgilendi ve Krautrock, Doğu Afrika’da ortaya çıkan zikir biçimleri ve Etnomüzikoloji disiplininin iç dinamikleri gibi çeşitli konularda yayınlar yaptı. 2016 yılından beri Viyana Üniversitesi, Müzikoloji Fakültesi’nde dünyanın önde gelen Afrika müziği araştırmacılarından Gerhard Kubik ile doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Tarih: 19 Aralık 2018, 19:00
Yer: Amerlinghaus, Galeri Bölümü, Stiftgasse 8, 1070 Wien

İlginizi çekebilir

Daha fazlaMüzik