MüzikPanel

İmparatorluğun Sesleri: Osmanlı Dünyasında Müzik Kayıtları

Osmanlı dünyasını Türkçe, Yunanca, Ermenice ve Kürtçe müziklerle katetmek ister misiniz? Araştırmacı Yektan Türkyılmaz, 20. Yüzyılın ilk yirmi yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda plağın ortaya çıkışını ve bu durumun etkilerini, dönemin kayıtları eşliğinde anlatacak.

78 devirli plakların (taş plak), ‘Batı’ ile neredeyse eş-zamanlı olarak, Osmanlı İmparatorluğu başta olmak üzere ‘Orient’ pazarında yer almasının doğurduğu sonuçlar; Avrupalı firmalar için çalışan ses mühendislerinin Ortadoğu, Kafkasya ve Asya’nın önde gelen şehirlerinde giriştikleri kayıt faaliyetleri; evlerde, kahvehanelerde ve meyhanelerde dinleyicilerine ulaşan plakların farklı cemaatler ve sosyal sınıflar arasında kültür, siyaset ve aidiyet açısından oluşturduğu etkiler; İmparatorluğun en sarsıntılı döneminde müzik üretiminin değişen usul, dil ve içeriği, Türkyılmaz’ın konuşma hatlarından bazıları.

Dönemin müzisyenlerinin hayat hikayelerine, Türkyılmaz’ın titizlikle araştırarak bulduğu Türkçe, Yunanca, Ermenice ve Kürtçe plaklardan oluşan bir dinletinin de eşlik edeceği bu akşamda görüşmek üzere!

Yektan Türkyılmaz, doktorasını Duke Üniversitesi Kültür Antropolojisi Bölümü’nde tamamladı. “Rethinking Genocide: Violence and Victimhood in Eastern Anatolia, 1913-1915” başlıklı doktora tezinden yola çıkarak 20. yüzyılın başlarında Osmanlı doğu vilayetlerindeki gerilim ve etrafındaki hafıza politikalarını ele alan kitabı üzerinde çalışıyor. Sabancı, Bilgi, Duke, Kıbrıs Üniversitesi ve California Eyalet Üniversitelerinde toplu şiddet, hafıza oluşumu, uzlaşma ve müzik siyaseti kavramları etrafındaki tartışmaları ele alan dersler verdi. Türkyılmaz’ın yeni araştırma projesi ise Doğu Akdeniz’de müzik kayıt tarihi üzerine. Ayrıca Türkiye’de devam eden siyasi çalkantılar hakkında yorumlar yazıyor ve konferanslar veriyor. Ülkenin çalkantılı tarihini, küresel ölçekte kapitalizm ve yönetimsellikteki son radikal dönüşümlerle ilişkilendiren yeni projesi, popüler otoriterliğin oluşumunu, kurumsal parçalanmayı ve bunların popular kültür alanındaki sonuçlarını ele alıyor. Halen araştırmalarına Berlin’deki Forum Transregionale Studien’de EUME bursiyeri olarak devam ediyor.

Etkinliğin dili Türkçedir; giriş ücretsizdir.

Tarih: 14 Eylül Pazartesi, 19:30

Yer: Festsaal, Amtshaus 9. Bezirk, Währinger Str. 43, 1090 Wien

İlginizi çekebilir

Daha fazlaMüzik